De psychologische impact van incontinentie

Veel meer mensen dan u denkt hebben last van incontinentie. We denken dat het aantal een stuk lager ligt, omdat eigenlijk niemand er graag over spreekt. Op incontinentie voor urine heerst dan ook nog steeds een flink taboe. Dit leidt er in veel gevallen toe dat mensen met plasproblemen zich gaan schamen. Deze schaamte kan op zijn beurt weer leiden tot sterk veranderend sociaal gedrag. Om de incontinentie te behandelen en zo ook de psychologische gevolgen daarvan te beperken, kunt u het beste zo snel mogelijk naar uw huisarts stappen. Deze zal u goed kunnen helpen.

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Incontinentie komt bij zowel mannen als vrouwen voor. Vrouwen krijgen er naar verhouding vaker mee te maken, omdat zwangerschappen en bevallingen ook op latere leeftijd risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van plasproblemen. Het probleem tussen beide geslachten is dat incontinentie bij vrouwen meestal langzaam maar zeker ontstaat en bij mannen doorgaans plotseling. Bijvoorbeeld na een prostaatoperatie. Zowel mannen als vrouwen geven aan veel situaties sinds hun incontinentieprobleem lastig te vinden. De aandoening heeft een grote impact op hun leven.

Een laag zelfbeeld

Wie de controle over zijn eigen lichaam verliest, wordt geconfronteerd met gevoelens van angst en schaamte, maar daar blijft het vaak niet bij. Ook het zelfbeeld van mensen met incontinentie loopt in de regel een flinke deuk op. Men voelt zich vaak oud, maar ook vies. Geen eigenschappen dus, waar u zich beter van gaat voelen. Een laag zelfbeeld heeft op zijn beurt ook weer een negatieve invloed op uw sociale gedrag, waardoor een vicieuze cirkel al gauw ontstaat.

Het vermijden van sociale contacten

Zowel mannen als vrouwen met incontinentie geven aan dat hun sociale leven er heel anders uitziet dan voorheen. Dit komt omdat zij sociale contacten vaak proberen te vermijden om zo niet in lastige situaties te komen. Want ongelukjes in het bijzijn van anderen, dat is wel het laatste wat u wilt. Wanneer u er ook nog eens niet met uw sociale contacten over spreekt, kan er onbegrip ontstaan en kunt u ook kennissen en vrienden kwijtraken. Eenzaamheid ligt dan al gauw op de loer.

Gevoelens van depressie

Een depressie is een psychische aandoening die uw stemming en gevoelens sterk beïnvloedt. Personen die lijden aan depressie, voelen zich overwegend somber, hebben weinig energie en hebben ook weinig zin om dingen te ondernemen. Zelfs de dingen waar zij voorheen hun plezier uit haalden, kunnen vaak geen glimlach meer tevoorschijn toveren. Ook is er sprake van negatief denken. Mensen met incontinentie zijn door hun verminderde energie en negatieve gedachtenpatroon ook minder geneigd om de huisarts te bezoeken.

Andersom: de invloed van reeds bestaande psychische klachten op incontinentie

Maar wist u dat niet alleen incontinentie een effect kan hebben op ons psychisch welbevinden, maar dat dit andersom ook mogelijk is? Wie te maken heeft met reeds bestaande psychische problemen, zoals angst of depressie (of uiteraard een combinatie daarvan), zal vaak ervaren dat zijn incontinentieklachten verergeren. Incontinentie kan in zeldzame gevallen zelfs door psychische klachten ontstaan. Dit bewijst maar weer eens hoe nauw lichaam en geest met elkaar zijn verbonden.

Uw leven in eigen handen houden

Is er bij u incontinentie geconstateerd, dan is het logisch dat u even van die boodschap moet bijkomen. Probeert u zich echter te realiseren dat incontinentie -in tegenstelling tot wat we vaak geneigd zijn te denken- lang niet altijd een levenslang vonnis is. Er bestaan vandaag de dag tal van behandelmethoden, van bekkenbodemfysiotherapie tot medicatie, andere therapieën en zelfs operaties. Ook een verandering in leefstijl kan bij bepaalde soorten van incontinentie al tot een significante vermindering van de klachten leiden. Laat incontinentie uw leven niet bepalen, maar houdt u dit zelf in de hand!